Smluvní podmínky při poskytnutí dočasného pronájmu

Chalupy „U nás doma“, v Horní Moravice č.p. 41

 

1/Všeobecné podmínky

a) Předmětem dočasného pronájmu je objekt a jeho vybavení.

b) Pronajímatel garantuje vybavení a služby, s objektem související.

c) Objednavatelem dočasného pronájmu /jen pobyt/ musí být osoba starší 18 let, která přebírá veškerou zodpovědnost za chování všech účastníků pobytu i za případné škody.

Do objednávky uveďte:

Jméno a příjmení
Číslo OP
Ulici, město, PSČ
Telefon
E-mailovou adresu
Datum příjezdu a datum odjezdu
Počet osob dospělých a počet dětí /do18 let/

d) Smluvní vztah vzniká na základě řádně vyplněné a podepsané Smlouvy o dočasném pronájmu Chalupy U nás doma. Nabývá účinnosti okamžikem podpisu obou stran, po příjezdu a seznámení se s objektem. Podpisem smlouvy stvrzuje klient souhlas s těmito podmínkami.

e) Objekt je určen k poskytnutí ubytování pro max. 10 osob.

f) U týdenních pobytů je nástup stanoven na sobotu, - po 16.00 hodině. Ukončení pobytu je následující sobotu do 10.00 hodin. Změny jsou možné jen po dohodě s majitelem.

g) Při nástupu předá majitel klientovi objekt a seznámí jej s obsluhou zařízení. Objekt musí být čistý a uklizený, bez známek poškození.

2/ Cena

zahrnuje:
- pronájem objektu na smluvenou dobu /viz. Ceník na www.u-nas-doma.cz/
- povlečení
- parkování
- nezahrnuje: - spotřebované – el. energie, plyn, voda, krb. dřevo a provoz sauny včetně plachty
- poplatek obci za pobyt
- / dřevěné brikety / 1 balík = 80 Kč/

3/ Způsob platby

Zálohu za rezervaci pobytu zaplatí klient na účet: 2629690138/0800

Po obdržení zálohové platby na účet provede pronajimatel do dvou pracovních dnů rezervaci termínu v kalendáři na internetových stránkách objektu /www.u-nas-doma.cz / a e-mailem potvrdí rezervaci termínu  a přijetí zálohy.

Výše zálohy je 5.000, - Kč,  6.000,- Kč a 8.000,- Kč /Vánoce, Silvestr/. Doplatek do celkové částky za pronájem chalupy bude uhrazen při nástupu a převzetí objektu. Kauce a pobytový poplatek je placen zvlášť.

4/ Stornovací podmínky

Zrušení rezervace pobytu musí být ze strany klienta provedeno písemnou formou /e-mailem/.

Storno poplatky při rušení pobytového termínu: 

-do 3 měsíců /před nástupním termínem/ - záloha se vrací zpět celá
-do 2 měsíců - vrací se zpět 50% zálohy
-do 1 měsíce a méně  - záloha se již nevrací

Záloha bude převedena klientovi na jeho účet do 10 pracovních dnů po stornování.

Pokud klient zajistí /za stejných podmínek/ za sebe náhradu, záloha bude vracena  vždy celá.

Po dohodě lze termín posunout na jiný, dosud neobsazený. 

Při předčasném ukončení pobytu ze strany klienta se zůstatková cena za pronájem nevrací.

Při zrušení pobytu ze strany majitele z důvodu vyšší moci bude klientovi nabídnuta možnost náhradního pobytu, v termínech v dané chvíli volných, za ceny mimosezonního pobytu.

5/Povinnosti klienta

Pobyt zvířat není povolen, mimo malých plemen psů /do 10 kg/ a po dohodě s majitelem.

Nedodržení těchto podmínek ze strany klienta může být důvodem předčasného ukončení pobytu bez náhrady!!!

6/ Povinnosti majitele

Pokud vznikne nezaviněná závada na objektu nebo zařízení, která má za následek zhoršení ubytovacích podmínek, má majitel povinnost provést všechna opatření k odstranění závady nebo v případě havárie poskytnout klientovi přiměřenou slevu z ubytování.

Za úrazy ubytovaných, poškození jejich majetku, jeho odcizení, stejně jako za škody způsobené přírodními živly nebo katastrofami majitel nenese odpovědnost.

Přejeme Všem ubytovaným klidný a ničím nerušený odpočinek na Chalupě „U nás doma“.

7/Kontakt:

Ing. Lubomír Jegla mobil: +420 725 859 358 e-mail: lubomir.jegla@gmail.com